18 jan

El Morya – Chohan for første stråle

El Morya

El Morya, chohan på 1. stråle.

El Morya, chohan på første stråle.

El Morya er chohan for første stråle og leder af det Store Hvide Broderskabs Darjeeling Rådsforsamling. El Morya repræsenterer de fromme egenskaber mod, fasthed, magt og kraft, ligefremhed, selvstændighed, pålidelighed, tro og initiativ. Disse er faderprincippets kvaliteter – statsmanden, lederen, regenten.

Fordi han kyndigt har udtrykt disse væsentlige dyder, har El Morya gennem mange inkarnationer båret autoritetens krone og hersket viist og godt over mange riger. Hans regentskab har ikke været en diktators, der kræver, at hans undersåtter underkaster sig hans menneskelige vilje, men snarere er hans fortolkning af styre (government) Gud-over-mennesker (God-over-men), og hans idé om sande statsmænd er som Guds overmænd. Han inspirerer i sine følgere oplyst lydighed over for Guds hellige vilje.

El Morya, statsmanden

El Morya, statsmand, digter, økonom og helgen, grundlægger af The Summit Lighthouse® og elsket guru for budbringerne Mark L. Prophet og Elizabeth Clare Prophet og deres chela’er (disciple): ”Ikke min vilje, men din ske!”

Statsmænd, ledere og organisatorer er på første stråle under El Morya.

  • Initiation: (indvielse) af halschakraet
  • Helligåndens gaver: tro på Guds vilje og at sige visdomsord
  • Retræter: Templet for Guds Vilje over Darjeeling, Indien; El Capitan, Yosemite Valley, Californien, USA
  • Vibration: Blå, Hvid
  • Grundtone: Edward Elgars Pomp and Circumstance, March nr. 1
  • Ædelsten: Diamant, Safir, stjernesafir, Lapis Lazuli
  • Kvaliteter: Magt, Kraft, Velvilje, Tro
  • Ugedag: Tirsdag
  • Hurtig bøn: ”Elskede El Morya, i Kristi navn: Oplad mine fire lavere legemer med Guds vilje og mit guddommelige blåtryk.”

El Moryas tidligere liv

Mesteren El Morya var inkarneret som Abraham, den første hebræiske patriark; Melchior, en af de tre vise mænd; Kong Arthur, guru for mysterieskolen i Camelot; Thomas Becket, Canterburys ærkebiskop; Sir Thomas More, ”en mand for alle årstider”; Akbar den Store, grundlægger af mogul-imperiet i Indien og den største af dets herskere; og Thomas Moore, den irske digter, der blev hofdigter.

El Morya tog sin opstigning ca. 1898 efter sit arbejde med at grundlægge det Teosofiske Samfund sammen med mesteren K.H. El Morya har tjent utrætteligt sammen med Saint Germain til fremme af verdens frihed, frihed for den enkelte, og uddannet tjenestemænd i at udtrykke Guds vilje gennem gudsstyre på jorden.

Væk det indre lys og forandr dig selv og din verden

Benyt videnskaben om det talte ord til at forbinde dig med El Morya

I denne enkle spirituelle øvelse kan du forbinde dit hjerte til El Moryas ved at sige El Morya’s bonding Prayer højt:

Where I stand, there is Morya!
And in his name I say,
Thus far and no farther,
You shall not pass,
You shall not tread on holy ground,
You shall not enter this hallowed place,
You shall not come between me and my God.
My God is happiness this day.
My God is holiness.
My God is the divine wholeness of the living one.
I and my Father Morya are one!

Meditation på El Morya, den blå stråles Herre

”Lad dit Kristus-selv føre dig til alteret, hvor du knæler foran Herren Morya El, hvor du i stille meditation taler med flammens vilje og tilegner dig den Personlige Personlighed, som har viet sit sind til det Guds diamantskinnende sind. Og idet du ser op på hans ansigt, ser du det glimt af munterhed, som behøves på jorden. Du hører stroferne til Panis Angelicus, og du ved, at din sjæl får englenes hellige brød. Du drikker af alterkoppen, og du lover lydighed mod Guds vilje.”

– Djwal Kul, fra meditationen Det skjulte hjertekammer.