14 jan

Hilarion – Chohan for den femte stråle for Sandhed og Videnskab

Hilarion er chohan for den femte stråle for healing og sandhed. Han er hierark for Sandhedens Tempel på det æteriske plan nær Kreta, Grækenland.

Hilarion var ypperstepræst for Sandhedens Tempel på Atlantis, og han flyttede Sandhedens flamme sammen med genstande fra Templet til Grækenland kort før kontinentet sank.

Sandhedens fokus, som han oprettede, blev fokuspunkt for Oraklet i Delfi, Sandhedens budbringere, som tjente under ledelse af Pallas Athena i århundreder, indtil sorte præster trængte ind i den Delfiske Orden og fordrejede Sandheden, som var blevet bragt frem. Det Store Hvide Broderskab trak derefter denne service over for den inkarnerede menneskehed tilbage, eftersom folk var ude af stand til at skelne mellem sandt og falsk.

Hilarion sponsorerer Sandhedens lærere, Guds tjenere, religiøse ledere og missionærer, såvel som dem, der praktiserer de helbredende kunstarter, videnskabsfolk og ingeniører på alle områder, matematikere, musikere, dem der specialiserer sig i computer- og rumteknologi og dem, der arbejder med alle former for medier og kommunikation.

Sammen med femte stråle-mestre og Kretas Broderskab arbejder Hilarion urokkeligt for at trække deres bevidsthed ind i stadig større påskønnelse af det fulde Sandhedsspektrum, som de fleste kun delvist har erfaret. At tage dem fra en delvis erkendelse af Sandheden til bevidsthed om dem selv i Sandhedens guddommelige helhed er målet for disse brødre.

Hilarion instruerer os i forholdet mellem videnskab og religion, som begge er aspekter af den grønne Sandhedsstråle.

Vi kan påkalde Hilarion og Kretas Broderskab for healing og helhed, for sjæles omvendelse og sandhedens blotlæggelse i medierne.

Mesteren Hilarion – Healingen og videnskabens smaragdstråle

Hilarion, den udødelige Sandhed, Guddommelig Videnskab, alle fysiske og metafysiske grene af videnskaberne og de helbredende kunstarters lærer; den evige empiriker, som bringer den søgende på apostlen Paulus’ indvielsesvej: ”Og I skal kende Sandheden, og Sandheden skal sætte jer fri, dvs. gøre jer hele!”

Læger, videnskabsfolk, healere, musikere, matematikere og dem, der helliger sig Sandheden, tjener på den femte stråle sammen med Hilarion.

Initiation: (indvielse af) tredje-øje-chakraet
Helligåndens gave: Healing
Retræte: Sandhedens Tempel, Kreta, Grækenland
Vibration: Grøn, guld
Musik: Onward, Christian Soldiers kan afspilles for at tiltrække Hilarions stråleglans
Ædelsten: Smaragd, diamant, jade, kvartskrystal
Kvalitet: Sandhed, videnskab, vision, overflod
Ugedag: Onsdag

Hurtig bøn: ”Elskede Hilarion, i Kristi navn: Lær mig sandhedens vej og den guddommelige anvendelse af videnskab og healing.”

Hilarions tidligere liv

Hilarion var inkarneret som ypperstepræst for Sandhedens Tempel på Atlantis og flyttede Sandhedens flamme til Grækenland.

Hilarions mest berømte liv var som Saul af Tarsus, som blev apostlen Paulus efter hans usædvanlige møde med Jesus på vejen til Damaskus.

Jesus sponsorerede Paulus som Sankt Hilarion (ca. 290-372 e.Kr.), grundlæggeren af klostervæsenet i Palæstina, hans sidste inkarnation, for at opfylde loven om balancering af hans karma, som han havde pådraget sig ved forfølgelsen af kristne og medvirken til deres død.

Ved afslutningen af hans inkarnation som den store healende helgen, Hilarion, der fulgte i sin Herres fodspor, tog han sin Opstigning i det ritual, som Jesus havde vist.

Hilarion om sit liv som helgenen Paulus

Hilarion har for os genkaldt sit møde med Kristus i sit liv som apostlen Paulus:

”Jesus Kristus kaldte vi ham, og blev kaldet af ham, som du kaldes i dag. Jeg genkalder erindringerne om hans komme til mig, som gav mig myndighed med hans Ord. Først ydmygede han mig på vejen til Damaskus, en ydmygelse, som var stærkt tiltrængt, så jeg kunne bøje mig for Kristus-flammen, som han afslørede for mig, idet han også gav mig nøglen til meditation på den flamme, så jeg kunne gå i hans fodspor på den femte stråle for videnskab, healing og apostelskab og prædike Ordet.

Ofte følte jeg mig som Herkules’ hænder, fødder og hjerte, som brødes med jordens nedadgående spiraler med deres ateisme, deres agnosticisme, deres intellektuelle stolthed og had mod profeterne og Guds Hellige, der for nyligt var kommet i vor midte. Dog huskede jeg hele tiden, at jeg engang blev talt blandt dem. Engang at have været så stolt og så overlagt imod Guds vilje, brændte for evigt ind i min hukommelse den hjælpeløshed, som vi alle har som Guds hjælpere. Men Ordets store bemyndigelse kommer, mine elskede, i omvendelsens stund. Det er ikke kaldets stund, men omvendelsens stund, når sjælen reagerer med noget dybt. Det er det tilflydende, det er den given, det er den overgivelse, da, som Han sagde: ’Det er svært for dig at stampe mod brodden…’

Min sjæl kendte ham fra gammel tid, og jeg genkaldte i mit ydre sind erindringen om det indre løfte. Det var ikke første gang, jeg havde set Herren Kristus. Jeg havde set ham før han tog inkarnation, og dog måtte jeg arbejde mig gennem den stolthed karma på den femte stråle med megen læring, mange studier og overlegenhed i social og intellektuel henseende, jeg havde med hensyn til de tidlige kristne. Og så var det min egen karma, der kom over mig, hvorved jeg satte mig imod kaldet.

Min Herre forfulgte mig, da jeg foretog min rejse på vejen til Damaskus. Ja, elskede, jeg blev blindet, ikke af hans lys, men af min egen synd og hans lys’ alkymi, der gennemtrængte optegnelsen om synd i mit væsen. Således blev jeg vendt om, omvendt af Herrens Ånd i Jesus Kristus’ fulde manifestation over for mig.

I en periode efter hans omvendelse til Kristus, trak Paulus sig tilbage til den arabiske ørken. I Galaterbrevet 1:16-18 skrev Paulus, ’Jeg rådslog mig ikke med kød og blod. Ej heller gik jeg op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig; men jeg gik til Arabien og vendte mig igen i retning mod Damaskus. Jeg vendte så efter tre år tilbage til Jerusalem.’

Kommentatorer har ofte spekuleret over, hvad Paulus foretog sig under sit ophold i ørkenen. Hilarion har forklaret, at Jesus tog ham ‘sammen med andre til sit retræte over det Hellige Land og til Arabien. Jeg har været der og lært af ham. Og dette var mit ørkenophold i meditation med ham, taget op som jeg var i mine finere legemer og trænet direkte og fortroligt.”

Hilarion om healing ved Guds Lys

Brug Videnskaben om det Talte Ord til at forbinde dig med det healende lys

”Alkymiens mægtige videnskab er videnskaben om guddommelig healing. Og den healende stråle kan forstås af os, som Guds mægtige tone – hans symfonis tone. Du kan ikke opfatte den eller tiltrække dig den akkords kraft, før du har opnået integration af de fire lavere legemer (æterisk, mental, emotionel og fysisk). For hver af den mægtige akkords noder spilles på et af de fire lavere legemer. Og derfor, hvis du kun fuldkommengør et eller to af dem, vil du kun have to af akkordens noder…

I sidste ende er det lyset, der er kilden til al healing.”

Sig følgende healing-bekræftelse fire gange, en gang for hver af dine fire lavere legemer:

På engelsk:

”I AM, I AM, I AM the resurrection and the life of my four lower bodies now made manifest!”

På dansk:

“JEG ER, JEG ER, JEG ER opstandelsen og livet i mine fire lavere legemer nu manifesteret!”

Meditation på Hilarion, den grønne stråles Herre

”Idet du tænker på smaragdstrålens handling med glæde og forventning, afventer du Hilarions komme, han som sidder på tronen som mesterfilosoffen, mestervidenskabsmanden. Og fra hans pande til din, idet i begge er alene i Kristus, sker der en overførsel af den guddommelige gnosis; og det materielles (Mater – Moderen) geometri, der integrerer Åndens spiraler, bliver klart.”

– Djwal Kul, fra meditationen Det skjulte hjertekammer.