13 jan

Lady Master Nada – Chohan for sjette stråle

Lady Master Nada

Lady Master Nada - chohan for sjette stråle

Lady Master Nada – chohan for sjette stråle

Den opstegne kvindelige mester Nada er chohan for den sjette stråle (den lilla og guldfarvede stråle), som står for fred, kirkelige handlinger og tjeneste.

Hun er også medlem af det Karmiske Råd, hvor hun tjener som repræsentant for den tredje stråle (den lyserøde stråle), der står for guddommelig kærlighed.

Nada er en indviet og mester for rubinstrålens vej, og hun underviser i udfoldningen af hjertets rose og hjælper os med at udvikle hjertets følsomhed.

Hun er meget involveret i indvielse og sponsorskab af tvillingeflammer og familien i Vandmandens Tidsalder. Hun tager sig også af verdens børn med legioner af engle, som personligt tager sig af ungdommens behov.

Nada siger, ”Jeg giver dig min kærlighed, for alt andet har jeg allerede givet væk.”

Hendes disciples motto er “Jeg tjener.” Nadas grundtone/melodi er Mattinata (’Tis the Day) af Ruggiero Leoncavalio.

Lady Master Nada – Sjette stråle for tjeneste

Lady Master Nada, sjælens fortaler foran den guddommelige retfærdigheds advokater, forener af familier og tvillingeflammer, kærlighedens kvalificering som tjeneste og tjeneste til alle dele af livet – en gerningens vej som betingelse for mestring af selvet på rubinstrålen: ”Tjeneren er ikke større end sin herre” og ”Jeg er min broders vogter.”

Præster, sygeplejersker og alle, der tager sig af menneskehedens behov, bistår Nada på den sjette stråle.

Indvielse: Solar Plexus-chakraet.
Helligåndens gave: Forskellige slags tungetale og evnen til at tolke tungetale.
Retræte: The Rose Temple, New Bedford, Massachusetts, USA; og Jesus’ arabiske retræte.
Vibration: Lilla plettet med metallisk guld og rubinrød.
Grundtone/melodi: Mattinata (‘Tis the Day), af Ruggiero Leoncavalio.
Ædelsten: Topas, Rubin, Alexandrit, Diamant med Perle.
Kvalitet: Fred, Tjeneste, Broderskab.
Dag: Torsdag.

Hurtig bøn: “Elskede Opstegne Mester Nada, i Kristi navn: Instruér mig i mesterskabet over mine følelser, så jeg kan være et fredens redskab i livets tjeneste.”

Nadas tidligere liv på Atlantis

På Atlantis arbejdede den Opstegne Mester Nada inden for de helbredende kunster og tjente som præstinde i Kærlighedens Tempel. Dette tempels æteriske genpart, som er designet efter en roses mønster, er centreret over New Bedford i staten Massachusetts, USA. Hun var også inkarneret som advokat på Atlantis, hvor hun kæmpede for guddommelig retfærdighed for de underkuede og undertrykte.  

Hun tilbragte flere af sine sidste inkarnationer med at vogte livets flamme anonymt for sin familie og for andre medlemmer af samfundet.

Vågn op til det indre lys og ændr dig selv og din verden

Brug videnskaben om det talte ord til at få forbindelse til Lady Master Nada

I AM my Brother’s Keeper

I AM my brother’s keeper.
O God, help me to be
All service and assistance,
Compassion just like Thee!

I AM my brother’s keeper.
O Jesus, by thy Flame
Of Resurrection’s blessing
Give Comfort in thy name!

I AM my brother’s keeper,
O Presence of God so near,
The fullness of thy blessing,
Pure Divinity appears!

I AM my brother’s keeper,
The guardian of his Flame;
In quiet power and knowing,
I love him in thy name!

Meditation på Nada, Herre for den lilla og guldfarvede stråle

“Som chohanernes dronning kommer Lady Master Nada, som praktiserer loven foran himmelens advokater, for at fremstille retfærdighedens lov og kirkeservicens og tjenestens ædle vej. I hendes aura er musikken for disse velsignede ord “Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.” Og i lady-chohanens nærvær opfatter du den feminine stråles vidunder i mestringen af de syv stråler. Alt er klart: Du lever altid for at tjene – altid i Herrens tjeneste.”

– Djwal Kul, fra meditationen Det skjulte hjertekammer.

Af Nada lærer vi den praktiske brug af kærlighed og den personlige kristheds vej via kirketjeneste og tjeneste overfor livet.