17 jan

Lord Lanto – Chohan for anden stråle

Lord Lanto

Lord Lanto - Chohan for anden stråle

Lord Lanto – Chohan for anden stråle

Den 3. juli 1958 blev Lord Lanto efterfulgt af den opstegne mester Confucius som hierark for Royal Teton-retrætet. Den dag accepterede Lord Lanto, der er udviklet åndeligt langt hinsides det, der kræves af enten en retræte-hierark eller en chohan, embedet som herre for den anden stråle fra Kuthumi. Denne velsignede broder, der havde dyrket Fredsguden som den hellige Frans af Assisi, trådte allerede i 1956 ind i embedet som Verdenslærer sammen med Jesus.

Den 30. oktober 1966 blev Lanto i samarbejde med Gud og Gudinde Meru bevilget en guddommelige tilskikkelse af det Karmiske Råd for en ”mægtig transcendent gylden oplysningsflamme”, som skulle pulsere 100 meter op i atmosfæren over videregående uddannelsesinstitutioner, universiteter og teologiske skoler i Amerika og verden, hvis studerende og fakulteter var og ville være modtagelige over for viden fra højere sfærer.

Royal Teton-retrætet er på det æteriske plan her.

Royal Teton-retrætet er på det æteriske plan her.

Den opstegne mester Lanto afholdt kurser i Royal Teton-retrætet, det Store Hvide Broderskabs første retræte, hvor vi må bede om at blive taget til i vort æteriske legeme om natten. Her lærer vi de fundamentale ting på indvielsens vej. På grund af den guddommelige tilskikkelse, der førte til åbningen af de syv retræter for de syv chohaner, modtager mange titusinder af sjæle oplæring og træning på indre niveauer for at accelerere deres bevidsthed til den Nye Tidsalder.

Lord Lanto, vismanden, frembringelsens mester

Lord Lanto er en mester i frembringelsens kraft – den alkymiske proces, der trækker kosmisk lys og substans frem fra den universelle substans og forener den i fysisk form, ofte ved brug af Videnskaben om det Talte Ord.

Efter at have studeret under Lord Himalaya og opnået sit mesterskab i den Blå Lotus’ retræte, valgte Lord Lanto at benytte den gule flammestilk til at omfavne hele menneskehedens hjerter. Han er dedikeret til fuldkommengørelsen af denne planets evolutioner gennem Kosmisk Kristus-oplysning. Den gyldne flamme, han bærer, er ladet med impulsen for Gudssejr for verdens ungdom.

Lanto valgte frivilligt at komme til jorden sammen med Sanat Kumara, den Gamle af Dage, for lang tid siden for at redde planeten og hendes evolutioner. Han var en ypperstepræst i den Guddommelige Moders tempel på det kontinent, der sank i Stillehavet, kendt som Lemurien. Han havde andre inkarnationer på Atlantis, som også alle de andre strålers chohaner.

I Lemuriens sidste dage blev de, der passer flammerne på templernes altre, advaret om den kommende katastrofe. De fjernede deres flammer, bragte dem til sikre steder og satte disse flammer i andre fysiske retræter eller tog dem bort til den æteriske oktav. Lord Lanto tog frembringelsens flamme med sig og anbragte den i Grand Teton-bjergene i Nordamerika.

Frembringelsens flamme er kinesisk grøn med et anstrøg af den anden stråles gule farve. Denne flamme, der brænder i Royal Teton-retrætet, er den bevidsthedskvalitet, der gør amerikanere ekstremt praktiske, og som får dem til udvikle anvendt videnskab, der tager os tilbage i tid til Mu, da den teknologi endog overgik, hvad vi har i dag. Den er en overflodens flamme, der åbner muligheden for skabelse af rigdom såvel som glæde og lykke og den Universelle Kristus-bevidsthed.

Lærere, filosoffer og pædagoger tjener på strålen for oplysning og visdom under Lanto.

Indvielse: Krone-chakra.
Helligåndens gaver: At meddele visdom, ved den samme ånd meddele kundskab.
Retræte: Royal Teton-retrætet over Grand Teton-bjergene, Wyoming, USA.
Vibration: Gul, Gylden.
Ædelsten: Gul Diamant, Gul Safir, Topas.
Kvalitet: Visdom, Forståelse, Dømmekraft.
Dag: Søndag.

Hurtig bøn: Lær mig visdommens vej, og vis mig, hvordan jeg fremkalder min Kristus-bevidsthed.

Lord Lantos tidligere liv i Kina

Lord Lanto var inkarneret i antikkens Kina som den Gule Kejser (2.700 f.Kr.) og var senere inkarneret som Hertugen af Zhou, en kinesisk regent (1.050 f.Kr.).

Lanto har plejet oplysningens gyldne flamme på vegne af det kinesiske folk i mange, mange århundreder. Denne flamme er forankret i Kina i ærkeenglene Jophiel og Christines retræte, som befinder sig i det centrale Kina.

Gennem det nittende og tyvende århundrede har Lanto stået trofast bag Saint Germains bestræbelser på at frigøre menneskeheden gennem hans frigivelse af de opstegne mestres lære om JEG ER Nærværet og den violette flamme.

Lord Lanto – Videnskaben om det Talte Ord

Væk lyset indeni og forandr dig selv og din verden

“Jeg er din lærer, ven og mentor fra gammel tid; og jeg er kommet for at gøre fordring på dig endnu engang. På ethvert tidspunkt dag eller nat, når du gerne vil være fri for dødelighedens trældom, påkald mig da, og jeg sender den gyldne stråle for at levendegøre, for at vække, for at indvie den hellige jord under dine fødder, gjort hellig af din bestræbelse på at være fylden af Guds flammes.”

– Lanto

Blaze Illumination’s Flame through us!
Beloved I AM!
Blaze Illumination’s Flame through us!
Take thy command!
Blaze Illumination’s Flame through us!
Magnify it each hour!
Blaze Illumination’s Flame through us!
Love, Wisdom, and Power!

“Stig op for at hilse oplysningens gry gennem Lord Lanto, som i sine hænder holder bogen om livets lov for din sjæl – for planetens sjæl og et univers. Hans visdom er en skriftrulle, der aldrig ender; det er en skriftrulle, hvorved du gør det godt igen. Og i Lord af den Anden Stråles dybe forståelse, se! Dine synder vaskes væk!”

– Djwal Kul, fra meditationen, Det skjulte hjertekammer.