15 jan

Serapis Bey – Chohan for den fjerde stråle for Renhed

Serapis Bey er chohan for den fjerde stråle, hierark for Opstigningstemplet i Luxor, Ægypten, og det trettende medlem af Opstigningstemplets Rådsforsamling af Adepter. Han kendes også som Serapis Soleil, Solens Serapis.

Den fjerde stråle er opstigningsflammen, Moderens hvide lys i rodchakraet. Ud af Moderens hvide lys kommer arkitektur, matematikkens principper, det Materielle Tempels bygningsfundament og Selvets pyramide.

I Serapis’ nærvær kender man til en helt anden opfattelse af det, vi kalder Kristus, den ægte person i os alle. Kendt som den Store Disciplinær kom Serapis fra Venus sammen med Den Gamle af Dage for igen at tænde den hellige ild i den egensindige menneskeheds hjerter. Hans store entusiasme for at genvinde menneskets sønner som Guds konger og præster voksede til jernviljens flamme, beslutsomhed og disciplin.

Han bistår sine studerende i de selvdiscipliner, der er nødvendige for opstigningen: de fire lavere legemers disciplin, for at Kristus kan træde frem og bruge dem som midler til tjeneste og opnåelse af talenter i formens verden; disciplinering af gamle negative spiralers impulser og det menneskeskabte, som ville stå i vejen for at opstigningsflammen, dannes i hjertet på enhver, der udvikler sig på planeten via acceleration af den trefoldige flamme.

Guiseppe Verdi indfangede opstigningsflammens musik i Triumfmarchen fra Aïda. Stråleglansen fra Serapis Bey og hans tvillingeflammes elektroniske nærvær strømmer gennem arien Celeste Aïda. Grundtonen for Opstigningstemplet er Liebestraum af Franz Liszt.

Serapis Bey – Strålen af hvid ild

Serapis Bey, hierark for Luxor i Ægypten, initiator for dem, der stiger op, i anvendelserne af den hellige ild, hellige ordeners arkitekt, det indre liv, og guldalderbyer, Styrkerne af Lys, Fred og Kosmisk Friheds militære disciplinær: JEG ER Vagten! (I AM the Guard!)

Arkitekter, planlæggere og de, der er dedikeret til renhed og disciplin i enhver henseende, tjener med Serapis Bey på den fjerde stråle.

Initiation: (indvielse) af rodchakraet (neden for rygraden)
Helligåndens gave: At udføre mirakler
Retræte: Opstigningstemplet, Luxor, Ægypten
Vibration: Hvid, krystal
Ædelsten: Diamant, perle, zirkon, kvartskrystal
Kvalitet: Renhed, disciplin, glæde, opstigning
Ugedag: Fredag

Hurtig bøn: ”Elskede Serapis, i Kristi navn: Giv mig den disciplin og oplæring, jeg behøver på opstigningsvejen.”

Serapis Beys tidligere liv

Serapis var ypperstepræst for Opstigningstemplet på Atlantis. I Ægypten var Serapis keopspyramidens arkitekt. Han var inkarneret som den ægyptiske farao Amenhotep III, søn af Thutmose IV og oldebarn af Thusmose III, en inkarnation af Kuthumi. Han var også inkarneret som Spartas kong Leonidas.

Serapis var billedhuggeren Phidias i den femte århundrede f.Kr. i Athen og blev anset for at være den største af alle de græske billedhuggere. Han var arkitekt for Parthenon og holdt opsyn med det udsøgte og mesterlige byggeri. Inden i Parthenon anbragte hans sit berømteste værk, den 12 meter høje statue i guld og elfenben af Pallas Athena, en gengivelse af moderskikkelsen, Sandhedsgudinden. Hans kunst er karakteriseret af sin ophøjede skønhed og spiritualitet, og han levede som den ultimative personificering af de græske mesterkunstneres guldalder, som havde en varig indflydelse på al efterfølgende vestlig kunst.

Vejen til opstigningen

Bogen Dossier on the Ascension af Serapis Bey er en lærebog om vejen til opstigningen.

Den indeholder en lære fra den undervisning, han afholder i Opstigningstemplet, og via denne kan du få forankret i dit bevidste sind de lektioner, du lærer i Opstigningstemplet i Luxor, mens dit legeme sover om natten. Han skitserer kravene til opstigningen og giver en grundig forklaring og instruktion i opstigningsprocessen.

Opvæk lyset indeni og forandr dig selv og din verden

Benyt Videnskaben om det Talte Ord til at forbinde dig med Serapis Beys opstigningsflamme.

Serapis Bey, chohan for opstigningsflammen og hierark for Opstigningstemplet i Luxor, Ægypten, taler til enhver af os:

“Fremtiden er det, du gør den til, ligesom nutiden er det, du har gjort den til. Hvis du ikke synes om den, har Gud givet dig en måde at ændre det, og den vej er via accepten af opstigningsflammens strøm.”

Blaze Ascension’s Flame through us!
Beloved I AM!
Blaze Ascension’s Flame through us!
Take thy command!
Blaze Ascension’s Flame through us!
Magnify it each hour!
Blaze Ascension’s Flame through us!
Love, Wisdom, and Power!

Meditation på Serapis Bey, den hvide stråles Herre

”Vær hilset, Serapis Bey, Opstigningsflammens Herre. Ved at marchere til sejrens lyd, til trompeternes gjalden på din fødedag, ved sjælens genfødsel – ved at blive født på ny først i den Materielle verden (Mater – Moder) og så i opstigningsflammens strålende dragt – fødes du i Ånden for evighed.”

– Djwal Kul, fra meditationen Det skjulte hjertekammer.